Metabisulfit De Potasiu E224

Metabisulfitul de potasiu E 224 - descriere si proprietati fizico chimice

Metabisulfitul de potasiu, cunoscut și sub denumirea de pirosulfit de potasiu, este un compus chimic cu formula K₂S₂O₅. Este larg utilizat în industria alimentară, mai ales în vinificație, ca și conservant și antioxidant sub codul E 224. Acesta ajută la prevenirea oxidării vinului și a altor băuturi și alimente, extinde durata de viață a produselor și servește ca agent de sterilizare în procesele de fermentație.

Proprietăți Fizico-Chimice

 1. Formă și Stare:

  • Metabisulfitul de potasiu se prezintă sub formă de pulbere albă sau cristale granulare.
 2. Solubilitate:

  • Este solubil în apă, formând soluții care pot elibera dioxid de sulf (SO₂), un gaz activ din punct de vedere chimic, care contribuie la proprietățile conservante.
 3. Stabilitate și Reactivitate:

  • Este termic stabil sub condiții normale, dar se descompune la temperaturi ridicate, eliberând dioxid de sulf.
  • Este stabil atunci când este păstrat uscat și trebuie protejat de umiditate pentru a preveni descompunerea prematură.
 4. Proprietăți Chimice:

  • Reacționează cu acizii pentru a forma dioxid de sulf, un conservant eficient care împiedică creșterea bacteriilor și a mucegaiurilor.
  • Poate reacționa cu aldehidele și cu anumite metale, eliberând dioxid de sulf.
 5. pH-ul Soluției:

  • Soluția de metabisulfit de potasiu este de obicei acidă, având un pH scăzut, ceea ce îl face eficient în inhibarea creșterii bacteriene și fungice.

Utilizări

 • Vinificație: Metabisulfitul de potasiu este esențial în conservarea vinurilor, prevenind oxidarea și menținând prospetimea și culoarea.
 • Industria Alimentară: Utilizat ca conservant în produsele alimentare precum fructele uscate, sucurile și siropurile concentrare, și în anumite produse de patiserie pentru a preveni dezvoltarea microorganismelor.
 • Tratamentul Apei: În unele cazuri, este folosit pentru a elimina clorul din apă.

Prin urmare, metabisulfitul de potasiu este un aditiv alimentar valoros datorită proprietăților sale antioxidante și conservante. Totuși, utilizarea sa necesită precauții specifice datorită potențialului de a elibera dioxid de sulf, care poate fi iritant sau alergenic pentru unele persoane.

 

Metabisulfitul de potasiu E 224 - aplicatii si doze de utilizare

Metabisulfitul de potasiu, cunoscut și sub denumirea de E224 în lista aditivilor alimentari, este un conservant și antioxidant utilizat pe scară largă în industria alimentară și în vinificație. Iată câteva dintre principalele sale aplicații și dozele recomandate de utilizare:

Aplicații ale Metabisulfitului de Potasiu (E224)

 1. Vinificație:

  • Metabisulfitul de potasiu este unul dintre cei mai comuni aditivi folosiți în producția de vin. Este utilizat pentru a preveni oxidarea și pentru a inhiba creșterea bacteriilor și a drojdiilor nedorite, contribuind la stabilizarea și conservarea vinului.
  • De asemenea, ajută la eliminarea anumitor substanțe volatile, curățând aroma vinului.
 2. Industria Alimentară:

  • În alimente, E224 este folosit ca agent de conservare în produse cum ar fi sucuri, gemuri, compoturi și alte preparate pe bază de fructe pentru a preveni alterarea culorii și pentru a extinde durata de viață a produselor.
  • Poate fi folosit și în produse de panificație și în anumite produse pe bază de carne.
 3. Alte Aplicații:

  • Metabisulfitul de potasiu este, de asemenea, folosit în industria berii și la fabricarea altor băuturi alcoolice și non-alcoolice pentru proprietățile sale conservante.

Doze de Utilizare

 • Vinificație:

  • Doza tipică este de 50-150 mg per litru de vin, în funcție de necesitățile specifice ale vinului. Doza trebuie ajustată în funcție de pH-ul și de conținutul de SO2 liber dorit în vin.
  • Pentru vinurile destinate la maturare, dozele pot fi la capătul superior al intervalului pentru a asigura protecția pe termen lung împotriva oxidării și a contaminării microbiene.
 • Alimente:

  • Concentrația maximă permisă variază în funcție de legislația specifică fiecărei țări și de tipul de produs alimentar. În general, limitele sunt stabilite pentru a nu depăși câteva sute de miligrame pe kilogram de produs alimentar.
  • De exemplu, în UE, dozele permitute sunt reglementate strict și specificate în normele aplicabile fiecărui tip de produs.

Precauții și Reglementări

 • Utilizarea metabisulfitului de potasiu trebuie să respecte normele locale și internaționale privind aditivii alimentari.
 • Este important de menționat că metabisulfitul de potasiu poate provoca reacții alergice la persoanele sensibile, în special la cele cu astm, motiv pentru care trebuie utilizat cu prudență și în mod transparent, cu etichetarea corespunzătoare a prezenței sale în alimente și băuturi.

În concluzie, metabisulfitul de potasiu este un conservant eficient în multe aplicații, dar utilizarea sa trebuie gestionată cu atenție pentru a asigura siguranța consumatorilor și conformitatea cu legislația alimentară.

 

Metabisulfitul de potasiu E 224 - norme de securitate

Metabisulfitul de potasiu, cunoscut și sub denumirea de E224, este un conservant și antioxidant larg utilizat în industria alimentară, în special în vinificație, dar și pentru conservarea sucurilor și a altor produse alimentare. Similar cu metabisulfitul de sodiu, manipularea metabisulfitului de potasiu necesită respectarea unor norme stricte de securitate pentru a preveni expunerea și accidentele potențiale. Iată câteva norme de securitate esențiale:

Echipament de Protecție Personală (EPP)

 1. Mănuși de Protecție:

  • Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice pentru a preveni contactul direct cu pielea.
 2. Ochelari de Protecție:

  • Utilizați ochelari de protecție pentru a evita contactul prafului sau soluțiilor cu ochii.
 3. Mască de Protecție / Respirator:

  • În spații închise sau în cazul manipulării cantităților mari, este recomandat să purtați un respirator adecvat pentru a preveni inhalarea prafului.
 4. Îmbrăcăminte de Protecție:

  • Hainele de protecție trebuie să acopere cât mai mult din corp pentru a preveni iritații ale pielii.

Manipulare și Depozitare

 1. Tehnici de Manipulare Sigură:

  • Manipulați metabisulfitul de potasiu cu grijă, evitând formarea de praf. Utilizați instrumente adecvate care minimizază dispersarea acestuia în aer.
 2. Condiții de Depozitare:

  • Depozitați într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat, departe de substanțe incompatibile și surse de umiditate. Containerul trebuie să fie bine închis și etichetat clar.

Măsuri de Precauție

 1. Ventilație:

  • Asigurați o ventilare adecvată în toate zonele unde se manipulează metabisulfitul de potasiu pentru a dilua orice gaze care ar putea fi eliberate.
 2. Evitarea Contactului cu Acizii:

  • Evitați contactul cu acizi puternici, deoarece reacția poate produce dioxid de sulf, un gaz care poate fi iritant și periculos.

Prim Ajutor

 1. Expunere Oculară:

  • În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență pentru cel puțin 15 minute și consultați un medic.
 2. Expunere Cutanată:

  • Dacă substanța vine în contact cu pielea, spălați imediat zona afectată cu apă și săpun. Dacă iritația persistă, solicitați asistență medicală.
 3. Inhalare:

  • Dacă se inhalează praf de metabisulfit de potasiu și apar simptome cum ar fi dificultăți de respirație sau iritație, mutați persoana într-un loc cu aer proaspăt și căutați asistență medicală dacă este necesar.

Instruire și Conștientizare

 • Asigurați că toți angajații sunt instruiți corespunzător în privința riscurilor asociate cu metabisulfitul de potasiu și tehnicile adecvate de manipulare.
 • Realizați instruiri periodice pentru a actualiza informațiile și tehnicile de siguranță.

Prin urmare, normele de securitate în manipularea metabisulfitului de potasiu sunt cruciale pentru a asigura protecția personalului implicat și pentru a preveni accidentele și expunerile nejustificate.

 

 

Nici o postare găsită

Scrie un comentariu
Întrebări
Ambalare:
250 g
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 1169/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2011
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 1333/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 1169/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

  din 25 octombrie 2011

  privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei

  "

  Articolul 14

  Vânzarea la distanță

  (1)   

  Fără a aduce atingere cerințelor privind informațiile prevăzute la articolul 9, în cazul produselor alimentare preambalate oferite spre vânzare prin mijloace de comunicare la distanță:

  (a) 

  informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare, cu excepția mențiunilor prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (f), sunt puse la dispoziție înainte de cumpărare și apar pe suportul de vânzare la distanță sau sunt furnizate prin alte mijloace corespunzătoare identificate în mod clar de către operatorul din sectorul alimentar. În cazul în care sunt utilizate alte mijloace corespunzătoare, informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt puse la dispoziție fără ca prin aceasta operatorii din sectorul alimentar să impună costuri suplimentare consumatorilor;

  (b) 

  toate mențiunile obligatorii sunt puse la dispoziție în momentul livrării.

  (2)   
  În cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate oferite spre vânzare prin mijloace de comunicare la distanță, mențiunile obligatorii în temeiul articolului 44 sunt puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.
  (3)   
  Alineatul (1) litera (a) nu se aplică produselor alimentare oferite spre vânzare prin intermediul automatelor sau al incintelor comerciale automatizate."

Informațiile și imaginile prezentate au caracter exclusiv de promovare și publicitate, datele astfel furnizate fiind informative, generale și pur orientative.

Toate informațiile despre produsele de pe site-ul nostru sunt furnizate doar în scop informativ si pot contine informatii lipsa sau greseli de redactare. Vă recomandăm să nu vă bazați exclusiv pe informațiile prezentate pe site-ul nostru. Vă rugăm să citiți întotdeauna legislatia in vigoare ce reglementeaza produsul, etichetele, avertismentele și instrucțiunile furnizate împreună cu produsul înainte de a comanda,utiliza sau a consuma un produs.

Top ingrediente va pune la dispozitie gratuit orice document pe care dumneavoastra il solicitati (buletine de analiza, certificate de calitate, etc)

În cazul oricăror probleme de siguranță sau pentru orice alte informații despre un produs, vă rugăm să citiți cu atenție orice instrucțiuni furnizate pe etichetă sau pe ambalaj și să contactați producătorul. Conținutul de pe acest site nu este destinat să înlocuiască sfaturile oferite de medici, farmaciști sau alți profesioniști autorizați din domeniul sănătății sau din industria alimentara. Contactați imediat furnizorul de asistență medicală dacă bănuiți că aveți o problemă medicală. Informațiile și declarațiile despre produse nu sunt destinate a fi utilizate pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni orice boală sau stare de sănătate.

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei Text cu relevanță pentru SEE

(27)

Pentru a se asigura informarea cu privire la produsele alimentare, este necesar să se ia în considerare toate mijloacele de furnizare a produselor alimentare către consumatori, inclusiv vânzarea produselor alimentare prin mijloace de comunicare la distanță. Deși este evident că orice produs alimentar vândut la distanță ar trebui să îndeplinească aceleași cerințe ca produsele vândute în magazine, este necesar să se clarifice faptul că, în astfel de cazuri, informațiile obligatorii relevante referitoare la produsele alimentare ar trebui de asemenea să fie disponibile înainte de încheierea cumpărării produsului.

Daca din motive independente de vointa noastra sau daca am omis involuntar anumite informatii necesare va rugam sa ne solicitati informatiile sau documentele necesare ( declaratii conformitate, fise de securitate, buletine de analiza etc) sau sa nu plasati comada produsului respectiv.

Articolul 14

Vânzarea la distanță

(1)   Fără a aduce atingere cerințelor privind informațiile prevăzute la articolul 9, în cazul produselor alimentare preambalate oferite spre vânzare prin mijloace de comunicare la distanță:

(a)

informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare, cu excepția mențiunilor prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (f), sunt puse la dispoziție înainte de cumpărare și apar pe suportul de vânzare la distanță sau sunt furnizate prin alte mijloace corespunzătoare identificate în mod clar de către operatorul din sectorul alimentar. În cazul în care sunt utilizate alte mijloace corespunzătoare, informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt puse la dispoziție fără ca prin aceasta operatorii din sectorul alimentar să impună costuri suplimentare consumatorilor;

(b)

toate mențiunile obligatorii sunt puse la dispoziție în momentul livrării.

Citeste mai mult

10700
9,90 RON / Punga
in stoc
Pretul in puncte: 20 point

Cantitatea minima pentru "Metabisulfit De Potasiu E224" este 1.

Top Ingrediente
Top Ingrediente  este un magazin online ce comercializeaza produse specifice indus...
BRANDTop Ingrediente Ambalare 250 g
 • Vizualizați toate variantele ca listă
Brandul zilei
.
Variante
  Ambalare Disponibilitate Pret  
250 g
in stoc
9,90 RON / Punga
100 g
in stoc
6,90 RON / Punga
500 g
in stoc
12,90 RON / Punga
1 kg
in stoc
19,90 RON / Punga
5 kg
in stoc
89,00 RON / Punga